ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN TRÒN NỔI 24W MPE

Mã SP: SRPL-24T, SRPL-24V