ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN TRÒN NỔI 12W MPE

Mã SP: SRPL-12T, SRPL-12V