ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN VUÔNG NỔI 12W MPE

Mã SP: SSPL-12T, SSPL-12V