ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN VUÔNG NỔI 24W MPE

Mã SP: SSPL-24T, SSPL-24V