THIẾT BỊ CẢM BIẾN CỬA THÔNG MINH MPE

Mã SP: DS1/SC