THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG THÔNG MINH MPE

Mã SP: LMS1/SC